Regulamin

§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.sterowniki.co jest firma FENIX K. Skowroński spółka jawna z siedzibą w Witkowie, przy ul. Strzałkowska 6, 62-230 Witkowo, NIP: 784-250-25-62, KRS:0000656235
§2
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email fenix@sterowniki.co lub formularz kontaktowy na stronie.
§3
Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.
§4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
§5
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.
§6
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.
§7
Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy.
§8
Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje, w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru. Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w §1.
§9
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.
§10
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.
§11
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.
§12
Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 1 pln za każdy dzień zwłoki.
§13
Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
§14
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
§15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.