Fx28.1 Uniwersalny sterownik wentylatora

Cena:215.00
Netto:174.80(Vat 23%)
Do koszyka

Uniwersalny sterownik wentylatora Fx28.1 - m.in. do chlewni, obory, kurnika.

nr kat. 02625

Płynna regulacja obrotów wentylatora do 300W (powyżej 300W należy zamówić wersję wzmocnioną).

Regulacja na podstawie pomiaru z czujnika temperatury (w komplecie).

Program wykonujący okresowe przedmuchy np. w celu usunięcia nadmiaru azotu i wilgoci.

Program sterownika opracowany specjalnie dla chlewni/ obór/ kurników.

Szeroki zakres nastaw parametrów.

Uniwersalny sterownik do chlewni przeznaczony do regulacji wentylatorem wydmuchującym powietrze.

Gruba i trwała elewacja frontowa. Ochrona wyłącznika przed pyłami.

Sterownik zawiera:

  • przewód zasilający z wtyczką
  • przewód przyłączeniowy do wentylatora
  • czujnik temperatury

Parametry menu podstawowego:

1. Temperatura zadana obiektu   -9 – 85 °C

- określa do jakiej temperatury ma być schładzany obiekt. Po spadku poniżej temperatury zadanej wentylator zostaje wyłączony a sterownik przechodzi w stan PODTRZYMANIA.

2. Zakres automatycznej regulacji wentylatora   0 – 99 °C

- określa ile °C przed temperaturą zadaną wentylator ma zacząć obniżać swoje obroty. Im bliżej będzie temperatury zadanej tym obroty wentylatora będą mniejsze.

3. Moc wentylatora   1 – 99 %

- określa z jaką maksymalną mocą pracuje wentylator w trakcie stabilizacji temperatury. Moc wentylatora jest to przedział od min.obr. do max.obr. wentylatora ustawianych w parametrach zaawansowanych.

4. Czas przedmuchu w PODTRZYMANIU   0 – 99 min

- określa przez ile minut będzie pracował wentylator w trakcie przedmuchu.

5. Przerwa przedmuchu w PODTRZYMANIU   1 – 99 x10 min

- określa co ile minut załączy się wentylator aby wykonać przedmuch.

6. Moc przedmuchu w PODTRZYMANIU   1 – 99 %

- określa z jaką mocą realizowane są przedmuchy w podtrzymaniu. Moc przedmuchu w PODTRZYMANIU jest to wartość z przedziału od min. obr. do max. obr. wentylatora ustawianych w parametrach zaawansowanych.

 

Parametry menu zaawansowanego:

1.  Opóźnienie powrotu z PODTRZYMANIA    0 – 10 °C

- określa o ile °C w stosunku do temperatury zadanej zostanie opóźnione przejście z podtrzymania (wyłączony wentylator) do chłodzenia (ponowne załączenie wentylatora)

2. Obroty minimalne wentylatora   10 – 60 %

- określa z jakimi minimalnymi obrotami uruchomi się wentylator. Nigdy też nie będzie pracował poniżej tej wartości

3. Obroty maksymalne wentylatora   (min. obr +1) – 99%

- określa do jakich maksymalnych obrotów może pracować wentylator

4. Wybór programu:    0- chłodzenie, 1- grzanie

0- program chłodzenie (wentylator działa powyżej temperatury zadanej);

1- program grzanie (wentylator działa poniżej temperatury zadanej)

5. Współpraca z termostatem   0 – brak, 1 – termostat

- jeżeli do sterownika podłączony został termostat pokojowy to należy ustawić wartość 1. Przy braku podłączonego jakiegokolwiek termostatu należy ustawić wartość 0

6. Praca ciągła w podtrzymaniu   0- nieaktywna, 1- aktywna

- wymusza pracę ciągłą wentylatora z minimalnymi obrotami po uzyskaniu temperatury zadanej

7. Zachowanie wentylatora w trybie awaryjnym   0- wyłączony, 1- włączony

- określa jak ma się zachowywać wentylator po zgłoszeniu przez sterownik alarmu np. z powodu przegrzania czy uszkodzenia czujnika.

0- wyłączony, 1- włączony z max. mocą